[home]
[uitleg]
[contact]
   
Inleiding

Woordtrainer is een online tool voor flitsoefeningen en kan worden ingezet op klassikaal (op het digibord) of individueel niveau (samen met een leerkracht of een andere leerling).

De woorden zijn gecategoriseerd in dezelfde categorieën als in de methode Estafette Nieuw.

 

Oefenvormen
Automatisch flitsen
In deze oefenvorm worden de woorden automatisch geflitst in de vooraf bepaalde snelheid.
Klik op de knop start om het flitsen te starten.

Handmatig flitsen
In deze oefenvorm bepaalt de gebruiker zelf het tempo waarin de woorden verschijnen. Aan het einde van de oefening verschijnt op het scherm de verstreken tijd.
Klik op de groene knop om het volgende woord te laten verschijnen.

Oefenbladen printen
Het is mogelijk om zelf oefenbladen te printen.
Klik op het oogje om de lijst op het scherm te tonen. Klik daarna op print om deze lijst af te drukken.

 

Aanwijzingen en instellingen

Woorden kiezen: met de menu’s bovenin het scherm kan een specifieke categorie worden gekozen. Het is ook mogelijk om alle woorden binnen een niveau of jaargroep te gebruiken voor een oefening. Laat in dat geval de andere menu’s leeg.
Bij sommige categoriën is het mogelijk om ook binnen de categorie een selectie van woorden te maken. Als in dit extra menu geen woorden categorie is gekozen worden alle woorden in die categorie aangeboden.

Herhalen / nieuwe woorden: na het kiezen van een categorie woorden (nieuwe) woorden geladen. Wanneer een oefening opnieuw wordt gestart of een andere oefenvorm wordt gekozen binnen de huidige categorie veranderen de woorden (en de volgorde) niet. Gebruik de knop hussel woorden om nieuwe woorden te laden en de volgorde te wijzigen.

Blauwe letters: bij veel categorieën zijn de clusters die kenmerkend zijn voor die categorie gekleurd. Als deze optie is aangevinkt, zullen die clusters ook blauw kleuren in de oefeningen.

Snelheid: dit bepaalt de snelheid van het automatisch flitsen (links = langzaam, rechts = snel).

 

Iconen
Volgend woord: toon het volgende woord (bij de oefenvorm: Handmatig flitsen).
Hussel woorden: wijzig de volgorde en laad nieuwe woorden in deze categorie.
Bekijk woorden: bekijk de woorden van de actieve oefening (en print deze uit).